Freeware programi  
 
 
   

   Program za Bluetooth

   Besplatni program za Bluetooth free download.

   
  BluetoothView                   Prikazuje detaljne informacije i prati aktivnosti Bluetooth uređaja.    Mobile Witch Remote Control Bluetooth program koji pretvara vaš mobilni telefon u daljinski upravljač za TV. 
       
  OBEX Commander              Prijenos datoteka između računala i drugih OBEX uređaja.   BlueLock                         Automatski zaključava vaše računalo kad napuštate vaš ured.
       
  Vectir                                        PC AV program za upravljanje i daljinsko upravljanje Winampa, iTunes, Windows Media, USBUIRT, Tira.   Bluetooth File Transfer OBEX FTP J2ME                                  Bluetooth prijenos podataka (OBEX FTP) za J2ME.
       
  Medieval Bluetooth Diagnostic Tool                                    Program za analizu Bluetooth mreže.   Valhalla Chat                          Valhalla Chat je bluetooth Instant Messenger.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Copyright © 2007 Tehnomagazin.com
Terms & Conditions                                        Privacy Policy                                                Impressum